top of page

Mennesker og de liv vi lever - det er det der interesserer mig. Og måske stemninger og følelser fremfor egentlige handlinger.
Vi lever ikke i et vakuum, vi er forbundet - og andres liv påvirker mig. Deres liv er mit liv. Jeg har let ved det stærke engagement og følelser er virkelig vigtige for mig - det er dem, der er min benzin. Jeg oplever lidt mig selv som en trykkoger - forstået på den måde, at der er en følelse, der er kommet ind i mig og den rumsterer og rumsterer - og pludselig ryger låget af og der kommer en energieksplosion ud af mig.  Det  kan godt tage lidt tid før låget flyver af - det er en del af min arbejdsproces at give energien tid til at fortættes. Når energien er blevet kompakt, så er jeg klar til at få den transformeret til et fysisk værk. Det er virkelig en forløsning for mig, når jeg kan kanalisere det ud af mig.   

Alle mine værker er præget af et højt energiniveau - det kan ses i min hånd i leret og i mine penselstrøg i maleriet.  Mit udtryk er meget skitseagtigt. Skulpturerne laves altid uden pauser. Med maleriet er jeg langsommere, men jeg stræber stadig efter at de skal have en lethed over sig. Med den energiudladning som jeg ligger for dagen, så er der en del uforvarrende stænk på helt rene lærreder og lerskulpturer, der måske kom til at ryge i gulvet. Nogen gange ryger det ulykkes-indblandede værk ud, men andre gange tager jeg det som en invitation til at være ærlig omkring processen og jeg lader det leve videre som et værk. I mit univers findes der ikke fejl - alt der ikke går efter hensigten er nye muligheder.
Paradoksal nok så er jeg hurtig som jeg lige har beskrevet, men jeg gentager også mig selv - enten samme motiv igen og igen - eller også er det et tema jeg gentager til jeg næsten ikke kan komme længere ned i hullet. Så jeg fordyber mig og er hurtig eg arbejder ofte med gentagelse og med et skitseagtigt udtryk. 

 

                                                          Pia Obel, september 2023

ØJEBLIKKETS MOMENTUM 
energi bliver til fysisk form

bottom of page