top of page

Alt hvad jeg laver er dybt baseret på noget aktuelt, der sker i vores samfund. Det kan være noget jeg oplever, læser eller hører, men helt sikkert er det, at det er noget som påvirker mig og får mig til at føle et meget stærkt engagement. Den nutidige hændelse og de følelser, den sætter i gang hos mig, det er altid det, der kickstarter min proces. Mine egne følelser er essenses for værkets udtryk, fordi jeg arbejder med den energi, de giver mig. Det foregår på den måde at følelsen eller energien hober sig op i mig. Det  kan godt tage uger for mig før jeg er klar til at gå igang med udførslen af et værk. Det er en del af min arbejdsproces at give energien tid til at fortættes. Når jeg er klar til at få den transformeret til et fysisk værk, så er det en forløsning for mig.  Al min kunst - både maleri og ler - er lavet på den bevægelse som jeg oplever som undertrykkelse - og slippen fri. 
Alle mine værker er præget af et højt energiniveau - for malerierne gælder det at de har stænk og dryp og for leret at det har revner og måske også er blevet forurenet med en anden type ler. Skulpturer laves uden pauser - i et hug. Maleriernes tørketid gør at processen godt kan strække sig over længere tid - men de gøres færdige på samme følte følelse som startede dem, derfor kan det godt være emotionelt hårdt for mig at skabe et værk, men følelsen er virkelig vigtig for mig - det er den, der er min benzin. Jeg påvirkes af verden. Voldsomme følelser som afmagt, sorg, desperation er ofte det følelsesmæssige udgangspunkt. 
Jeg arbejder i serier og med gentagelse og mit fokus er på skulpturens skulpturelle værdi og maleriets maleriske værdi fremfor lighed med et givent motiv - det gør mine motiver ret abstrakte og  skitseagtige. Det hurtige og lette udtryk står i modvægt til værkets indholdsmæssige side som ofte har en vis tyngde. Letheden bærer tyngden.


                                                                     Pia Obel, maj 2023

ØJEBLIKKETS MOMENTUM 
energi bliver til fysisk form

bottom of page