top of page


 Ø J E B L I K K E T S     M O M E N T U M

energi bliver til fysisk form

 


Mit tema er det levede liv.
Jeg arbejder med installation, skulptur og maleri. 
Nogen gange er mit udgangspunkt af selvbiografisk karakter, men oftest er det noget i andres liv, der berører mig. min benzin er de voldsomme følelser. 
Mine værker er præget af  et udtryk af lethed, tilfældighed og hurtighed.
Processen er en stor del af værket - og s​tofligheden i materialet har betydning. Jeg oplever det som, at jeg er i dialog med de materialer jeg arbejder med. For mig er det er vigtigt, hvordan lærredet tager i mod malingen eller hvordan leret er elastisk og modtageligt i min hån
d.
Letheden bærer det tunge indhold. 
Mine værker udstråler lethed, men på indholdssiden er det ofte tunge emne de omhandler - eller måske mere en tung følelse som sorg, afsavn eller afmagt. 
Lige nu (marts 2023) er det krig, der optager mig.
   

                                                                                                                                Pia Obel, marts 2023
bottom of page